Strona główna » Aktualności » Kurs prowadzącego strzelanie- 18/19/20.11.2022 r.

Kurs prowadzącego strzelanie- 18/19/20.11.2022 r.

edit

Udział w kursie zapewnia uprawnienia wydawane przez Ligę Obrony Kraju, honorowane nawet przez większą liczbę strzelnic, niż to samo uprawnienie wydane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
Kurs odbędzie się w dniach w dniach 18-20.11.2022 w Machowej, koło Dębicy.
Podczas kursu uczestnicy będą przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy, przepisów prawnych, zasad i obowiązków panujących na strzelnicy, a także z praktycznego prowadzenia strzelania.

Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem aplikacji, lub mailowo na: info@kochambron.pl, do dnia 04.11.2022, lub do wyczerpania wolnych miejsc.
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i mailowy oraz nr telefonu oraz potwierdzenie przelewu na konto Fundacji Kochambroń.pl (41 1140 1081 0000 2479 0300 1001).
Kurs obejmuje pełny zakres uprawnień w kategoriach broni palnej.
Wymagany jest ukończony 21. rok życia, w przeciwnym wypadku uczestnicy otrzymają uprawnienie jedynie na broń czarnoprochową oraz pneumatyczną.
Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w kursie, która można wyrobić na miejscu w kwocie 50 zł.
Po ukończeniu kursu, czas oczekiwania na wydanie legitymacji to 2-3 miesiące.

Koszt uczestnictwa dla członków Kochambroń.pl to 950 zł, natomiast dla osób niezrzeszonych kurs wynosi 1200 zł.

Kurs Prowadzacego